Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Dyrektor Instytutu

Krzysztof Maciuszko

menadżer od lat zaangażowany w organizację i realizację innowacyjnych projektów dla biznesu. Członek zespołów w projektach naukowo badawczych i wdrożeniowych nowych technologii.

Współorganizator i członek organów klastrowych zrzeszających podmioty biznesowe, naukowo-badawcze i podmioty z otoczenia biznesu.

Zawodowo związany z zarządzaniem i nadzorem właścicielskim w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego i studiów podyplomowych Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył też wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jak również studiował na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zaangażowany w działalność społeczną – m.in. współtwórca oraz wieloletni Prezes i członek Rad organizacji pozarządowych jak również Członek Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada doświadczenie jako trener biznesowy i wykładowca akademicki. Naukowo zajmuje się badaniem kooperacji w klastrach oraz systemami informacyjnymi w zarządzaniu międzyorganizacyjnym.