Rada Programowa

W skład Rady Programowej IRTS wchodzą wybitni specjaliści z wielu dziedzin nauki. Swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem akademicko-naukowym pragną wesprzeć rozwój innowacyjnych technologii oraz projektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

W skład stale powiększającego się grona Rady Programowej wchodzą poniżej wymienieni eksperci:

Lp. Członkowie rady programowej Organizacja
1. Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
2. Prof. dr hab. Marek Lewandowski Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
3. Prof. dr hab. Ewa Słaby Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
4. Prof. dr hab. inż. Piotr Krzywiec Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
5. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
6. Prof. dr hab. Krzysztof Nowożyński Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk
7. Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
8. Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
9. Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10. Prof. dr hab. Jerzy Cytowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
11. Prof. dr hab. Stan Matwin Institute for Big Data Analytics, Dalhousie University
12. Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
13. Prof. dr hab. Son Hung Nguyen Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
14. Prof. dr hab. Dominik Ślęzak Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
15. Prof. dr hab. Tadeusz Niezgoda Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
16. Prof. dr hab. Jan Bazan Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, Uniwersytet Rzeszowski
17. Mgr. inż. Aleksander Orłowski Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
18. Prof. dr hab . Michał Stefaniuk Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
19. Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska