Rada Fundacji

dr inż. ANDRZEJ ZAGÓRSKI

wieloletni pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Autorytet w dziedzinie inżynierii materiałowej. Specjalista w obszarze modelowania komputerowego, analizy obrazu, pękania i odporności na pękanie, badań nieniszczących oraz zjawisk degradacji materiałów.

Manager kilkudziesięciu projektów związanych z zastosowaniem materiałów w zakładach przemysłowych, degradacją materiałów używanych w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych, stosowaniem materiałów w nowo projektowanych reaktorach i urządzeniach ciśnieniowych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, związane ze współpracą z największymi przedsiębiorstwami takimi jak: PKN ORLEN S.A., MOSTOSTAL S.A., POLICE S.A., AZOTY Puławy i wiele innych. Członek Polskiego Towarzystwa Stereologicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Inicjator i członek wielu Rad Programowych przedsięwzięć poświęconych wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego zainteresowanych rozwojem poprzez wykorzystanie innowacji – technologicznych, społecznych i usług.

dr ANDRZEJ JANKOWSKI

wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985-1988 wizytujący Profesor w Computer Sciences the Department of Computer Science w The University of North Carolina at Charlotte.

W latach 1990-1993 organizator i dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za techniczną modernizację resortu finansów (a zwłaszcza aparatu skarbowego) w celu spełnienia wymagań wynikających z transformacji polskiej gospodarki do gospodarki wolnorynkowej, autor architektur wielu systemów informatycznych wdrożonych w resorcie finansów, między innymi największego systemu informatycznego aparatu skarbowego w Polsce – POLTAX. W latach 1993-1994 wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej odpowiedzialny za kształtowanie strategii rozwoju banku i sieci stowarzyszonych z nim około 1200 banków spółdzielczych. Współzałożyciel Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W latach 2000-2002 Doradca Ministra Finansów oraz członek kolejnych Rad ds. Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada istotne osiągnięcia na rynku w USA w zakresie wytwarzania i zastosowań innowacyjnych technologii sztucznej.

W pracy badawczo – naukowej skupia się na metodach implementacji wisdom technology przy pomocy hierarchicznych interakcyjnych obliczeń granularnych, a także interesuje się zastosowaniami tych metod do takich dziedzin jak: inżynieria złożonych systemów, zarządzanie ryzykiem oraz wydobywanie wiedzy i mądrości z dużych źródeł i strumieni danych.