Cele

Najważniejszymi celami Fundacji są:

  • wspieranie, promowanie, edukacja, badania, rozwój, komercjalizacja i stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii o charakterze interdyscyplinarnym obejmujące wiele dziedzin, a zwłaszcza takie dziedziny jak: geologia, geofizyka, geochemia, górnictwo, wiertnictwo, fizyka, chemia, matematyka, informatyka, elektronika, robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, energetyka, technologie kosmiczne, ekonomia, zarządzanie oraz wiele innych;
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii automatycznego uczenia się lub wspomagania procesów decyzyjnych;
  • badanie i rozwój różnego rodzaju systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania wiedzą, ryzykiem, jakością, bezpieczeństwem, zasobami, projektami;
  • wspieranie wszelkich działań na styku nauki i biznesu oraz wspieranie połączenia tych dwóch dziedzin życia, dla przyspieszenia rozwoju gospodarki krajowej oraz rozwoju nowoczesnych technologii.